Monday, October 17, 2011

Reforma administratiei locale, aproape "confirmata" de comisia senatoriala vizata

Senatorul tulcean Trifon Belacurencu (Partidul Social Democrat) a informat ca initiativa apartine Guvernului Romaniei, ca Senatul este Camera decizionala si ca avizul Consiliului Legislativ, cu o exceptie, este favorabil.
"Care-i exceptia? Este vorba de o propunere potrivit careia functia de pre... sedinte de sedinta (a unui consiliu local) sa fie indeplinita de primar. S-a discutat oportunitatea modificarii acestei prevederi, astfel incat viceprimarul sa conduca lucrarile unui consiliu local, viceprimarul fiind si ales local. Acest lucru a fost discutat deoarece Consiliul Legislativ, prin avizul avansat, a opinat ca primarul nu poate conduce lucrarile unei adunari legislative din mai multe motive. In ordine - primarul nu este membru al adunarii legislative, ar fi incalcat principiul separatiei puterilor in stat, dupa cum norma propusa contine elemente de neconstitutionalitate", a punctat senatorul social - democrat.
Parlamentarii USL sunt in principiu de acord cu celelalte prevederi continute in proiectul Ministerului Administratiei si Internelor. Acestea sunt, in mare, urmatoarele: a) procedura de validare a mandatelor consilierilor va fi gestionata de secretarul unitatii/ subdiviziunii administrativ - teritoriale, care intocmeste un raport de constatare a validarii pentru fiecare consilier local sau judetean ales, sedinta de constituire urmand a avea loc la max. 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor locale; b) primarul va beneficia de cai de atac impotriva hotararii privind validarea/invalidarea mandatului sau; c) hotararile consiliilor locale/ judetene privind patrimoniul vor avea nevoie de 2/3 din voturi; d) extinderea raspunderii aturotiatilor locale, in baza actelor administrative emise/ adoptate de catre acestea; e) redefinirea patrimoniului; f) constatarea incetarii inainte de termen a mandatului de consilier local sau judetean sa fie realizata de catre instante.
Trifon Belacurencu este secretar al Comisiei senatoriale pentru administratie publica, organizarea teritoriului si protectia mediului.

No comments:

Post a Comment