Thursday, November 3, 2011

Anchete sociale pentru acordarea ajutoarelor de caldura

Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
Pana la inceputul sezonului rece urmator, la solicitarea agentiilor teritoriale, se vo... r efectua anchete sociale la domiciliul solicitantilor, pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.
Potrivit prevederilor legale, in situatia in care familia sau persoana singura beneficiara de ajutor pentru incalzirea locuintei refuza sa furnizeze informatiile si documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii, prin dispozitie a primarului, care constituie titlu executoriu.
Aceleasi masuri se iau si daca in urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constata ca la completarea cererii si declaratiei pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, nu a declarat corect numarul membrilor de familie, veniturile ori bunurile detinute. Daca se constata ca fapta titularului constituie infractiune, va fi sesizat organul de urmarire penala.
Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

No comments:

Post a Comment